Navigation
Home Page

Cymraeg

Eisteddfod Home School Task 2023

Poem / Caniad

 

 

Mynd A Y Ceffyl

 

 Mynd ar yr ceffyl, clipiti-clop,

Mynd ar yr ceffyl, trot, trot, trot,

Lan i’r mynydd ac i lawr y cwm,

Draw dros y dolydd, bwm, bwm, bwm.

 

Gyrru a gyrru, gyrru a gyrru,

Gyrru a gyrru fel y gwynt!

 

Mynd ar yr ceffyl, clipiti-clop,

Mynd ar yr ceffyl, trot, trot, trot,

Lan i’r mynydd ac i lawr y cwm,

Draw dros y dolydd, bwm, bwm, bwm.

Cân draddodiadol i helpu plant bach ddysgu lliwiau. A traditional Welsh song to help children learn colours.

Song / Cân

Oes Gafr Eto?

 

Oes gafr eto? Oes heb ei godro?

Ar y creigiau geirwon mae'r hen afr yn crwydro.

Gafr wen, wen, wen,

Ie finwen, finwen, finwen,

Foel gynffonwen, foelgynffonwen,

Ystlys wen a chynffon wen, wen, wen.

 

Gafr ddu, ddu, ddu

Gafr goch, goch, goch

Gafr las, las, las

Gafr binc, binc, binc

 

Downloadable Music - https://cyw.cymru/en/caru-canu/

From little acorns, tall oak trees grow

Top