Navigation
Home Page

Poem

Poem / Caniad

Cymru

 

Rwy’n byw yng ngwlad y ddraig,

Ac rwy’n siarad y iaith Gymraeg.

 

Bara brith a chawl cennin,

Sy’n fwyd digon da i frenin.

 

Ar ben y bryn mawr,

Mae castell yn union fel cawr.

 

Mae iaith Gymraeg yn bwysig iawn,

Mae’n hala ni i deimlo’n llawn.

 

Cenhinen bedr sy’n bwysig I mi,

A Dewi Sant – ein Nawddsant ni.

 

Mae Cymru fach yn bwysig i ni,

Gadewch i ni edrych ar ei hol hi. 

From little acorns, tall oak trees grow

Top