Navigation
Home Page

Song - Can

Daw Hyfryd Fis

Daw Hyfryd Fis

 

Daw hyfrid fis,

Mehefin cyn bo hir,

A chlywir y gwcw'n,

Canu'n braf yn eir tir.

Braf yn ein tir, braf yn ein tir.

Cwcw, cwcw, cwcw'n

Canu'n braf yn ein tir.

 

Daw hyfrid fis,

Mehefin cyn bo hir,

A chlywir cyn bo hir,

Canu'n braf yn eir tir.

Braf yn ein tir, braf yn ein tir.

Cwcw, cwcw, cwcw'n

Canu'n braf yn ein tir.

 

 

 

Adjectives / Ansoddeiriau – hyfryd / braf Onomatopoeia – cwcw Apostrophe / Collnod– canu’n / gwcw’n The Soft mutation / Treiglad meddal = mis – fis, cwcw – gwcw The Aspirate Mutation / Treiglad llaes = clywir – chlywir Sayings – cyn bo hir – come before long

 

 

 

From little acorns, tall oak trees grow

Top