Navigation
Home Page

Cymraeg

Eisteddfod 2023 Home-School Task

Our Welsh Eisteddfod songs:

 

gan gwenu                                                                         {while smiling)

Mr Hapus ydw i, ydw i, ha-ha                                        Mr Happy, I am, I am, hah-hah

Mr Hapus ydw i, ydw i, ha-ha                                         Mr Happy I am, I am, hah-hah

Mr Hapus ydw i                                                                 Mr Happy I am,

Mr Hapus ydw i                                                                 Mr Happy I am.

Mr Hapus ydw i, ydw i, ha-ha!                                       Mr Happy I am, I am, hah-hah!

 

 

(gan gwgu)                                                                                     { while frowning)

Mr Drist ydw i, ydw i, bw-hw                                                     Mr. Sad I am, I am  boo hoo                                                                                                                     

Mr Drist ydw i, ydw i, bw-hw                                                     Mr Sad I am,  I am boo hoo

Mr Drist ydw i                                                                               Mr Sad I am.

Mr Drist ydw i                                                                               Mr Sad I am.

Mr Drist ydw i, ywd i, bw-hw!                                                    Mr Sad I am, I am, boo-hoo!

 

 

(yn ddistaw)                                                                                      (quietly)

Mr Dawel ydw i, ydw i, sh-sh...                                                     Mr Quiet I am, I am, sh-sh...                                                                                               

Mr Dawel ydw i, ydw i, sh-sh...                                                     Mr Quiet I am, I am, sh-sh….

Mr Dawel ydw i,                                                                              Mr quiet I am,

Mr Dawel ydw i,                                                                               Mr quiet I am

Mr Dawel ydw i, ydw i, sh-sh!                                                       Mr quiet I am, I am sh-sh!                                                

 

 

 

 

 

 

 

Caru Canu | Mr. Hapus Ydw i (Welsh Children's Song)

Cân Gymraeg i blant. A Welsh children's song.

Clap Clap

Clap, clap, un dau tri,                                                      Clap, clap, one two three

Clap, clap, un dau tri,                                                      Clap, clap, one two three,

Clap, clap, un dau tri,                                                       Clap, clap, one two three,

Troi a throi ein dwylo.                                                      Twist and turn our hands.

 

 

Tap, tap, un dau tri,                                                           Tap, tap, one two three,

Tap, tap, un dau tri,                                                            Tap, tap, one two three,

Tap, tap, un dau tri,                                                             Tap, tap, one two three,

Troi a throi ein dwylo.                                                        Twist and turn our hands.

 

naid naid  un dau tri,                                                             Jump jump ome two three

naid naid  un dau tri,                                                              Jump Jump one two three

naid naid , un dau tri,                                                             Jump Jump one two three

Troi a throi en dwylo                                                              Twist and turn our hands

 

cusan cusan un dau tri.                                                        Kiss Kiss one two three

cusan cusan un dau tri ,                                                       Kiss kiss one two three

cusan cusan un dau tri                                                         kiss kiss one two three

Troi a throi ein dwylo.                                                           Twist and turn our hands

 

 

Clap Clap

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr caneuon cysylltiedig ac am fwy o adnoddau Cymraeg i Blant, ewch i: http://llyw.cymru/cymraegiblant To celebrate Dydd Miwsig Cymru (Welsh Language Music Day), Cymraeg for Kids has created a series of Welsh sing-along videos for you to use at home.

Un bys, dau fys, tri bys yn dawnsio,
pedwar bys, pum bys, chwe bys yn dawnsio,
saith bys, wyth bys, naw bys yn dawnsio,
deg bys yn dawnsio'n llon.

 

One finger, two fingers, three fingers dancing,
Four fingers, five fingers, six fingers dancing,
Seven fingers, eight fingers, nine fingers dancing,
Ten fingers dancing merrily.

Dewch i wrando ar y Criw Cymraeg yn canu un o ffefrynnau'r plant - Un Bys, Dau Fys, Tri Bys yn Dawnsio #YsgolGymraegBroHelyg #BroHelyg #CriwCymraeg #SiarterIaithBroHelyg #SiarterIaith

From little acorns, tall oak trees grow

Top