Navigation
Home Page

Poem

Poem / Caniad

Mynd am dro

 

Rwy’n hoffi mynd am dro,               I like going for a walk

Pan fydd yn ddiwrnod braf              On a fine day

Cael picnic wrth yr afon                   Have a picnic by the river

Wel! Dyna hwyl a gaf.                       Well, what fun I have.

 

Rwy’n hoffi mynd am dro                I like going for a walk

Pan fydd hi’n bwrw glaw                  When it’s raining

Cael padlo yn fy welis                       Paddling in my wellies

A chwarae yn y baw.                         And playing in the dirt.

 

Rwy’n hoffi mynd am dro                I like going for a walk

I gartref Nain a Taid                          To Gran’s and Grampa’s

Cael chwarae yn y caeau                  Playing in the fields

A neb yn gweiddi “Paid!”                 And no one shouting “Don’t!”

 

Rwy’n hoffi mynd am dro                I like going for a walk

Nid ydy o bwys I ble                         No matter where

Os ca I ddod adref wedyn                If I can then come home

Rol blino ar y lle.                               When I’m tired of the place. 

From little acorns, tall oak trees grow

Top