Navigation
Home Page

Cymraeg

Eisteddfod Home School Task 2023

Blwyddyn Pedwar

Poem  Caniad

Cymru

 

Rwy’n byw yng ngwlad y ddraig,

Ac rwy’n siarad y iaith Gymraeg.

 

Bara brith a chawl cennin,

Sy’n fwyd digon da i frenin.

 

Ar ben y bryn mawr,

Mae castell yn union fel cawr.

 

Mae iaith Gymraeg yn bwysig iawn,

Mae’n hala ni i deimlo’n llawn.

 

Cenhinen bedr sy’n bwysig I mi,

A Dewi Sant – ein Nawddsant ni.

 

Mae Cymru fach yn bwysig i ni,

Gadewch i ni edrych ar ei hol hi.

 

Cân – Y Gwcw (sung by Dafydd Iwan)

Year 4 Eisteddfod song.
Song starts at 29 seconds

Y Gwcw

1. Wrth ddychwel tuag adref
Mi welais gwcw lon,
Oedd newydd groesi'r moroedd
I'r ynys fechan hon.

Cytgan:
Holi a ci,
Holiacici a holiacwcw,
Holiacici a holiacwcw
Holiacici a holiacwcw,
Holiacici a hoi

2. A chwcw gynta'r tymor
A ganai yn y coed,
Run fath â'r gwcw gynta
A ganodd gynta 'rioed.

Cytgan

5. O diolch iti gwcw,
Ein bod ni yma'n cwrdd,
Fe sychais i fy llygaid
A'r gwcw aeth i ffwrdd.


Cytgan

The Cuckoo

1. Returning home
I heard a cheerful cuckoo,
It had just crossed the seas
To this small island.

(Chorus)
Holy-a-kee,
Holy-a-kee-kee, a holy-a-coocoo,
Holy-a-kee-kee, a holy-a-coocoo
Holy-a-kee-kee, a holy-a-coocoo,
Holy-a-kee-kee a hoy!

2. And the first cuckoo of the season
It sang in the trees
The same song that
The first cuckoo ever sang.

(Chorus)

 

5. Oh, thank you cuckoo,
That we should meet here,
I wiped my eyes
And the cuckoo went away.

 

(Chorus)

Additional Competitions within Class

Handwriting  (National Anthem)

Poem  (Welsh theme written in English)

Art work 

From little acorns, tall oak trees grow

Top