Navigation
Home Page

Cymraeg

Eisteddfod Home School Task 2023

Poem / Caniad 

Adeiladu Ty Bach 

 

Adeiladu ty bach un, dau, tri, 
To ar ei ben a dyna ni. 
Spio mewn y ffenest, 

Beth wellwn ni? 

Llygoden bach yn cysgu, 

Yn y ty. 

 

Llygoden bach yn cysgu, 

Yn y ty. 

Llygoden bach yn deffro, 

I ffwrdd a ni! 

Caru Canu | Daw Hyfryd Fis (Welsh Children's Song)

Cân Gymraeg i blant. A Welsh children's song.

Daw Hyfryd Fis -

(The Lovely Month) 

 

Daw hyfryd fis 

(the lovely month of) 

 

Mehefin cyn bo hir, 

(June will come before long) 

 

A chlywir y gwcw'n 

(The Cuckoo will be heard) 

 

Canu'n braf yn ein tir. 

(Singing fine in our land) 

 

Braf yn ein tir, braf yn ein tir. 

(Fine in our land, fine in our land) 

 

Cwcw, cwcw, cwcw’n 

(Cuckoo, cuckoo, cuckoo) 

 

Canu'n braf yn ein tir. 

(Singing fine in our land) 

 

From little acorns, tall oak trees grow

Top